Strona główna
O nas
Oferta
Referencje
Galeria
Kontakt
 
   
 
 

Oferta

  Posiadane uprawnienia zawodowe oraz wiedza i praktyka w dotychczasowej pracy, pozwala nam przedstawić ofertę naszej firmy. Firma oferuje wykonanie usług w zakresie :

     1. pomiary sytuacyjno-wysokościowe
             - aktualizacja map zasadniczych do celów projektowych w formie cyfrowej
             - numeryczne opracowania kartograficzne

     2. ewidencji gruntów, geodezji urządzeniowo-rolnej
             - rozgraniczenia nieruchomości
             - wznowienia znaków granicznych
             - podziały nieruchomości
             - sporządzanie dokumentacji do celów prawnych (sąd, notariusz i.t.p.)
             - badanie stanów prawnych nieruchomości

     3. pomiary realizacyjne
             - tyczenie sieci uzbrojenia podziemnego
             - tyczenie obiektów liniowych oraz powierzchniowych

     4. pomiary inwentaryzacyjne obiektów liniowych i powierzchniowych

     5. kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji

     6. pomiary inżynierskie
             - badania przemieszczeń, osiadań, odkształceń oraz pionowości obiektów
             - pomiary mas ziemnych oraz opracowanie wyników pomiarów
             - pomiary przekrojów i profili podłużnych i poprzecznych obiektów liniowych
             - pomiar i tworzenie numerycznego modelu terenu

     7. map numerycznych
             - tworzenie map numerycznych – środowisko Autocad
             - cyfrowe opracowania kartograficzne

     8. wszelkich komputerowych opracowań geodezyjno-kartograficznych

 
 
copyright 2009 Usługi Geodezyjno-Kartograficzne GEOPOL Projekt i wykonanie: prmanagement.pl